top of page

Masterclass
burn-out & rouw

Uitval van medewerkers als gevolg van burn-out en rouw kost organisaties jaarlijks miljarden euro's, om nog niet te spreken van de immateriële schade voor alle betrokkenen.


Burn-out en rouw hebben niet alleen veel impact op de medewerker in kwestie, maar ook op de collega's en de leidinggevende. Burn-out kan het gevolg zijn van onverwerkte rouw. Werkgevers vinden burn-out em rouw vaak ingewikkeld. Gevolg: mensen zitten onnodig lang thuis en/of krijgen geen passende ondersteuning. Constructieve en tijdige afstemming tussen leidinggevende, HR en bedrijfsarts ontbreekt nogal eens.

Hoewel burn-out regelmatig in het nieuws is hebben veel organisaties onvoldoende actuele kennis van de daadwerkelijke oorzaken. Daardoor hebben ze geen goed zicht op de kansen voor preventie en duurzame re-integratie. Ook inzicht in rouwverwerking en hoe medewerkers daarbij vanuit werkgeverszijde te begeleiden ontbreekt vaak.

Voor wie? 
We richten ons vooral op ondernemers, leidinggevenden, HR professionals en bedrijfsartsen. Zij zijn degenen die binnen organisaties het verschil kunnen maken.

 

 

Door wie? 
Ik geef deze masterclass en trainingen samen met Annemieke Mars (trainer/coach/ en burn-out deskundige).

Be ready!
Burn-out en rouw, je kunt er als werkgever maar beter op voorbereid zijn. We inspireren je graag, zodat je effectief en positief met deze complexe thematiek leert omgaan en onnodige uitval kunt voorkomen. Wij bieden hiervoor een masterclass en trainingen.  

Masterclass burn-out & rouw

Maak kennis met ons en onze aanpak tijdens onze masterclass.

Tijden

De masterclass duurt van 9.00 tot 12.30 uur, aansluitend lunch. 

Actuele data en locaties zijn bij mij op te vragen.

Investering

€ 195,00 excl. BTW, inc. lunch en gratis adviesgesprek bij jouw organisatie.

Programma

 • Urgentie, impact en overeenkomsten tussen burn-out en rouw

 • Over rouw:

  • Wat is rouw precies

  • Fasen van rouw

  • Wat maakt een nabestaande in de praktijk zoal mee

  • Waar kun je als werkgever op letten en wat heb je te bieden

 • Over burn-out:

  • Wat is een burn-out (kenmerken en symptomen)

  • Burn-out in de media: zin en onzin

  • Inzicht in de verschillende oorzaken van burn-out

  • Hoe maak je als werkgever een eerste aanzet met preventie/passende aanpak

 • Inzicht in de mogelijke (in-company) vervolgtrainingen voor jouw organisatie

Wil je je aanmelden voor de masterclass? Neem contact met me op.

Burn-out training (vervolgtraining in-company)

Dit is een in-company training. De doelen en wensen van jouw organisatie staan centraal. Tijdens de training werken we met cases en praktijkgerichte opdrachten. De basis is een training van twee losse dagen en een voortgangsdagdeel.

Tijden

2 dagen en voortgangsdagdeel

Investering

Op aanvraag- op maakt gemaakt voor jouw organisatie

Programma

 • Verdiepende kennis van burn-out (dag 1):

  • Dieper in op de verschillende oorzaken van burn-out​

  • Kennis van de fysieke kant van burn-out, wat gebeurt er in het lichaam

  • De mentale en emotionele impact van burn-out

  • Inzicht in burn-outgevoelige persoonlijkheidskenmerken

  • Verschillen tussen natuurlijk gedrag (geeft energie) en aangeleerd gedrag (kost energie)

 • Preventie en aanpak van burn-out (dag 2):

  • Misverstanden over de oplossingen voor burn-out op individueel en organisatieniveau

  • Burn-out als ontwikkelkans voor individu en organisatie

  • Preventie en aanpak op het juiste niveau (Batesonpiramide)

  • Verantwoordelijkheden voor directie, leidinggevende, team, HR en bedrijfsarts

  • Wat te doen als een medewerker uitvalt, wie heeft de leiding, wat zijn de stappen?

 • Voortgangsdagdeel:

  • Hoe is het gegaan met ieders eigen praktijkopdrachten?

  • Wat is er aangepakt op organisatie-, leidinggevend en teamniveau?

  • Wat gaat goed, wat zijn de eerste meetbare successen?

  • Wat is nog lastig, welke knelpunten zijn er? Hoe kun je deze aanpakken?

 • Inzicht in de mogelijke (in-company) vervolgtrainingen voor jouw organisatie

Wil je je aanmelden voor de vervolgtraining? Neem contact met me op.

Rouw training (vervolgtraining in-company)

Tijden

3 dagen

Investering

Op aanvraag- op maakt gemaakt voor jouw organisatie

Programma

 • Verdiepende kennis van rouwprocessen (dag 1):

  • Uitleg over rouwprocessen

  • Fases van rouw

  • Uitleg over het mentale deel van impact van rouw

  • Uitleg over het fysieke gedeelte

  • Doel van training

 • Begeleiding en aanpak (dag 2):

  • Invloed rouwproces op de werkvloer

  • Do's en don'ts

  • Feiten en fabels

  • Impact van rouw op een team

  • Overlijden collega en het team

  • Vanzelfsprekend gaat de training gepaard met opdrachten

​Dag 3 geeft je de mogelijkheid een rouwprotocol te schrijven, en de training, en hoe deze op het werk te implementeren is, te evalueren.​

​​

Wil je je aanmelden voor de vervolgtraining? Neem contact met me op.

Anker 1
bottom of page