NRC Artikel: Het overlijden van een collega kan een ingewikkeld rouwproces opleveren

Overlijdensbericht

Bij omgaan met dat rouwproces is een belangrijke taak weggelegd voor de leidinggevende, zegt rouwcoach Chantal Frederiks, gespecialiseerd in rouw op de werkvloer. Al is niet iedere manager daarop toegerust. „Ik hoor nog wel eens dat een overlijdensbericht per mail wordt gestuurd. Daar zitten geen slechte bedoelingen achter. Het tekent alleen dat veel mensen binnen het bedrijfsleven geen kennis hebben van rouwprocessen. Daar valt nog een wereld te winnen.”

Want volgens haar is dát glashelder: zo’n bericht stuur je niet per mail. Een overlijden meld je in bijvoorbeeld een fysieke of online vergadering. En als dat niet kan, bel je als leidinggevende iedereen even op.

Frederiks: „Dat is de enige manier om iemands reactie te kunnen waarnemen en daar vervolgens actie op te ondernemen – door te vragen wat je voor hem of haar kunt betekenen.”

Rouw om een collega is anders dan bij een familielid of een vriend, omdat ze een andere plek innemen in je leven. Maar het is niet per se minder ingrijpend, zegt Frederiks. „Je kunt iemands humor op de werkvloer enorm missen, iemands werkwijze, het sparren. In vergelijking met een familielid is zulk gemis misschien wat minder all over the place, maar het kan in je achterhoofd wel degelijk blijven spelen. Soms nog jarenlang.”

Luisteren naar behoeftes

Omgaan met rouw komt neer op communicatie, zegt rouwcoach Chantal Frederiks. De kunst is volgens haar als leidinggevende zo weinig mogelijk aannames te doen – bijvoorbeeld: na drie maanden is het wel over – en zo empathisch mogelijk te luisteren naar waar de behoeftes liggen binnen het team.

„De ene manager zal dat makkelijker afgaan dan de andere, maar het levert veel op. Als iedereen open durft te zijn, zorgt dat voor minder ziekteverzuim. Ook zullen collega’s meer loyaliteit voelen om de toegenomen werkdruk op te vangen – ze hebben iets groots gedeeld. Dat kan uiteindelijk ook zorgen voor een sterker samenwerkingsverband.”

Bij Adoptiq waren alle collega’s het er snel na het overlijden van oprichter Rinke Visser over eens: ter nagedachtenis aan hem zouden ze extra gas geven en zijn werk voortzetten. Toch heeft het bedrijf het niet gered. Anderhalf jaar na Vissers wegvallen, ging Adoptiq failliet. Grotenbreg: „Dat had niet met zijn overlijden te maken. De krantenwereld bleek toch te traditioneel om massaal over te stappen op ons systeem. Je weet nooit of het anders gelopen was als Rinke er nog wel was geweest. Wie weet had hij andere keuzes gemaakt.”

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/24/het-bureau-van-jan-bleef-na-zijn-dood-nog-lang-leeg-a4033181