top of page

Verlies is voor altijd


Verlies komt in ieders leven voor, ook in het leven van kinderen en jongeren.
De impact van het leed hangt af van de slagkracht van het gemis, van de kracht en het incasseringsvermogen van de getroffene, en van de veerkracht van de omgeving: familie, vrienden en school.

Over kinderen, jongeren en het onderwijs wil ik het hebben.

Met dit boek pleit ik voor lesprogramma’s waarbij het onderwerp ‘omgaan met verlies en rouw’ onderwezen wordt door docenten, omdat kennis en bewustzijn over de dood evenzeer bij het leven horen als kennis over geschiedenis of wiskunde.

En omdat verlies in ieders leven voorkomt, kun je het onderwerp niet vermijden door er niet over te spreken.

 

Op ieder niveau kun je leren wat verlies met mensen en dus ook met jongeren doet. Met een goed lesprogramma kun je trauma’s en uitval voorkomen. Binnen het onderwijs kunnen we de basis leggen voor een heel leven dat het belangrijk is om verlies bespreekbaar te maken.

bottom of page