top of page
Chantal Frederiks

Vanuit mijn studie, maar ook vanuit persoonlijke ervaring, coach ik al geruime tijd mensen die te maken hebben met verlies van een dierbare. Het geeft mij voldoening wanneer ik mensen verder kan helpen in hun ontwikkeling en zij de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien. 

Gedurende de jaren dat ik coach is menige situatie de revue gepasseerd. Een luisterend oor blijkt vaak de start van het proces.

Ik dring tot de kern door zonder dat dit als onaangenaam ervaren wordt. Ik leg het accent op het maken van eigen keuzes.

Ik luister goed en stel vragen die velen niet stellen.

Mijn missie:

De impact van verlies van een dierbare naaste op de kaart zetten, zodat er een maatschappelijk draagvlak ontstaat.

Over de impact die verlies heeft op kinderen en jongeren heb ik een boek geschreven. 

Verlies komt in ieders leven voor, ook in het leven van kinderen en jongeren.
De impact van het leed hangt af van de slagkracht van het gemis, van de kracht en het incasseringsvermogen van de getroffene, en van de veerkracht van de omgeving: familie, vrienden en school.

Mijn boek gaat over kinderen, jongeren en het onderwijs.

Met dit boek pleit ik voor lesprogramma’s waarbij het onderwerp ‘omgaan met verlies en rouw’ onderwezen wordt door docenten, omdat kennis en bewustzijn over de dood evenzeer bij het leven horen als kennis over geschiedenis of wiskunde.

En omdat verlies in ieders leven voorkomt, kun je het onderwerp niet vermijden door er niet over te spreken.

Op ieder niveau kun je leren wat verlies met mensen en dus ook met jongeren doet. Met een goed lesprogramma kun je trauma’s en uitval voorkomen. Binnen het onderwijs kunnen we de basis leggen voor een heel leven dat het belangrijk is om verlies bespreekbaar te maken.

bottom of page